Information and Communication Technologies and the Information Society Panel Report
Rapport, 1999

Författare

K Ducatel

J.C Burgelman

J Howells

Erik Bohlin

Chalmers, Institutionen för industriell organisation och ekonomi

M Ottitsch

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-08