Low-temperature activity for CO oxidation over diesel oxidation catalysts studied by high-throughput screening and DRIFT spectroscopy
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Elin Becker

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Peter Thormählen

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Teuvo Maunula

Aslak Suopanki

Magnus Skoglundh

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Topics in Catalysis

Vol. 42/43 421-424

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06