MAPICT - KArtläggning av företag i den svenska IKTsektorn - hårdvarurelaterad IKT
Rapport, 2007

Författare

Sven Lindmark

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

Simon Gunnarsson

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06