Dator och bildskärmsterminal i undervisningen i byggnadsstatik. Datorer som hjälpmedel i undervisningen
Rapport, 1974

Författare

Lennart Ågårdh

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06