On the available diversity gain from different dual polarized antennas 1.6
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Björn Lindmark

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

M. Nilsson

IEEE Journal of Selected Areas in Communications

Vol. 19 2 287-295

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07