Manual för granskning av livscykelanalyser - med applikation på EPD
Rapport, 1999

AFR-report 248; 1999; Swedish Environmental Protection Agency, Stockholm

Författare

Elin Eriksson

Lars-Gunnar Lindfors

Ann-Christin Pålsson

Institutionen för teknisk miljöplanering

Malin Ribbenhed

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08