An interpretation of the CPM data quality requirements in terms of ISO/TS 14048 data documentation format
Rapport, 2003

Författare

Karolina Flemström

Chalmers, Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Ann-Christin Pålsson

Chalmers, Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Rapport - CPM - Centrum för produktrelaterad miljöanalys, Chalmers tekniska högskola: 2003:4

Mer information

Skapat

2017-10-07