Teknik vertikalt och teknik tvärs
Artikel i övrig tidskrift, 1987

Tvärvetenskap

Författare

Ralejs Tepfers

Institutionen för byggnadsteknologi, Husbyggnadsteknik

Samfundsnytt. Medlemsblad för Tekniska Samfundet i Göteborg

Vol. 14 8 1-5

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06