Organisering av aktiviteter i industriella nätverk - Fallet Volvo S80
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Fredrik Von Corswant

Chalmers, Institutionen för arbetsorganisation

Anna Dubois

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Peter Fredriksson

Chalmers, Institutionen för arbetsorganisation

Nordiske Organisasjons Studier

Vol. 3 4 39-60

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-04-18