Micro-level Analysis of Firms in the Biomedical System in Ohio and Sweden
Kapitel i bok, 2002

Författare

D. Cetindamar

Jens Laage-Hellman

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

New Technological Systems the Bio Industries - An international study, Kluwer Academic Publishers, Boston, Dordrecht and London. / edited by B. Carlsson

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13