Dielectric response of BaxSr1-xTiO3 layer between metallic and superconducting oxide electrodes
Paper i proceeding, 2002

Superconductor

Ferroelectric

Tunability

Loss factor

Permittivity

Multilayer

Författare

Khaled Khamchane

Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap, Tillämpad fasta tillståndets fysik

Physica C

Vol. 372-376 663-666

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06