Language - an image or a tool?
Paper i proceeding, 2003

Författare

Claes Ohlsson

Göteborgs universitet

Presenterad vid NFF, 17th Nordic Conference on Business Studies. Reykjavik, augusti 14-16, 2003.

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Studier av enskilda språk

Mer information

Skapat

2017-10-10