The Dirichlet super three-brane in ten-dimensional type IIB supergravity
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1996

We give the full supersymmetric and kappa-symmetric action for the Dirichlet three-brane, including its coupling to background superfields of ten-dimensional type IIB supergravity.

Författare

Martin Cederwall

Chalmers, Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Matematisk fysik

Alexander von Gussich

Institutionen för teoretisk fysik

Bengt E W Nilsson

Chalmers, Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Matematisk fysik

Anders Westerberg

Institutionen för teoretisk fysik

Nucl.Phys.B490:163-178,1997

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13