Några medeltida takstolar - En delrapport i ett forskningsprojekt kring takfotens historiska utveckling och konstruktiva verkningssätt
Rapport, 2005

Författare

Carl Thelin

Chalmers, Arkitektur

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Teknikhistoria

Husbyggnad

Building design papers: 1

Mer information

Skapat

2017-10-06