A Multi-technique approach to design of a crystal glass process
Doktorsavhandling, 2007

KB-salen
Opponent: Wlodek Blasiak

Författare

Vasco Junior

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Ämneskategorier

Kemiska processer

ISBN

978-91-7291-974-7

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 2655

KB-salen

Opponent: Wlodek Blasiak

Mer information

Skapat

2017-10-07