The Potential for generating a Surplus of Biomass Fuel in the Pulp and Paper Industry
Licentiatavhandling, 2001

Författare

Ulrika Wising

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06