Replacement of R22 in Heat Pumps Used for District Heating
Paper i proceeding, 2000

Författare

Cecilia Gabrielii

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Lennart Vamling

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

presented at the 8th Int. Refigeration Conf., Purdue, USA, July 25-28, 2000

1404-7098 (ISSN)

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07