Energy-Efficient closed-cycled Bleaching
Paper i proceeding, 1997

Författare

Jan Strömberg

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Thore Berntsson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

T Jönsson

P Tomani

Presented at the 1997 TAPPI Minimum Effluent Mills Symposium October 23- 24, 1997 San Francisco, USA.

1103-2952 (ISSN)

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07