Översikt av det internationella FoU-läget
Paper i proceeding, 1995

Författare

Thore Berntsson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Föredrag vid informationsdag om Alternativa köldmedier i kylanläggningar och värmepumpar, NUTEK, Stockholm, 9 februari 1995.

1103-2952 (ISSN)

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06