Experiences of a nonazeotropic mixtures as replacement for CFC12
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1994

Författare

Marine Högberg

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Thore Berntsson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Heat Recovery Systems & CHP

Vol. 14 3 279-286

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06