A modified lee-kesler equation of state for refrigerants
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1993

Författare

Lennart Vamling

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Krister Ström

Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik

Maria Sörner

Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik

Chemical Engineering Communications

0098-6445 (ISSN) 1563-5201 (eISSN)

Vol. 125 139-154

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08