Värmepumpar
Paper i proceeding, 1990

Författare

Thore Berntsson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Föredrag vid konferens Elmia Energi & Miljö 90, Jönköping.23-27 april 1990

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07