Nonazeotropic Mixtures as Substitutes for today´s CFC Fluids
Paper i proceeding, 1990

Författare

Marine Högberg

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Lennart Vamling

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Thore Berntsson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Proceedings of the 3rd International Energy Agency Heat Pump Conference, Tokyo, Japan, 12-15 March 1990

867-886

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07