Genetic algorithm optimization of cylindrical reflectors for aperture-coupled patch elements
Paper i proceeding, 1999

Författare

Björn Lindmark

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik

Peter Slättman

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik

A. Åhlfeldt

IEEE AP-S International Symposium, Orlando, July 1999.

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06