MIMO Performance of Enhanced UMTS Four-Antenna Structures for Mobile Phones in the Presence of the User's Head
Paper i proceeding, 2007

Författare

A. Diallo

C. Luxey

P. Le Thuc

R. Staraj

G. Kossiavas

M. Franzén

Per-Simon Kildal

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

IEEE AP-S 2007 in Hawai, 10-15 June 2007

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06