Miniaturized hard waveguides for use in multi-frequency arrays
Licentiatavhandling, 2004

Författare

Malcolm Ng Mou Kehn

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Technical report L - School of Electrical Engineering, Chalmers University of Technology.: 490

Mer information

Skapat

2017-10-07