Structural, Energetic, and Vibrational Properties of NOx Adsorption on Agn, n = 1-8
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Henrik Grönbeck

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Anders Hellman

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Andreas Gavrin

Journal of Physical Chemistry A

Vol. 111 6062-6067

Ämneskategorier

Atom- och molekylfysik och optik

Mer information

Skapat

2017-10-07