Matematisk modellering med inriktning på förlopp i biobränsleeldade rostpannor
Rapport, 2005

Författare

Henrik Thunman

Chalmers, Energi och miljö, Energiteknik

Bo G Leckner

Chalmers, Energi och miljö, Energiteknik

Ämneskategorier

Maskinteknik

Rapportserie A - Institutionen för energiteknik, Avdelningen för energiomvandling, Chalmers tekniska högskola. : A05-227

Mer information

Skapat

2017-10-07