Multimodal grammar library
Rapport, 2006

Författare

Peter Ljunglöf

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

Göteborgs universitet

Gabriel Amores

Robin Cooper

Göteborgs universitet

David Hjelm

Göteborgs universitet

Pilar Manchón

Guillermo Pérez

Aarne Ranta

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)

Mer information

Senast uppdaterat

2020-03-02