Evaluation of polymeric materials resistance to corona and ozone
Paper i proceeding, 2007

Författare

Johan Andersson

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik

Björn Sonerud

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik

Yuriy Serdyuk

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik

Stanislaw Gubanski

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik

Henrik Hillborg

15th International Symposium on High Voltage Engineering, Ljubljana, Slovenia, August 27-31, 2007

161-

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08