Bildning och emissioner av PM10 vid förbränning av biobränslen. Slutrapport för projektnr P11779-1
Rapport, 2004

Författare

Linda Johansson

Claes Tullin

Bo G Leckner

Chalmers, Institutionen för energiteknik

11779-1 (ISSN)

Ämneskategorier

Maskinteknik

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07