Bildning och emissioner av PM10 vid förbränning av biobränslen. Slutrapport för projektnr P11779-1
Rapport, 2004

Författare

Linda Johansson

Claes Tullin

Bo G Leckner

Chalmers, Institutionen för energiteknik

Ämneskategorier

Maskinteknik

Kemi

Mer information

Senast uppdaterat

2020-09-07