Otäckt inspirerande hostningar och snörvel
Artikel i dagstidning, 2017

Författare

Tomas Kåberger

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

ETC Göteborg

2-2

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Styrkeområden

Energi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-02-22