Optimister måste också förverkliga ny ren teknik
Artikel i dagstidning, 2018

Författare

Tomas Kåberger

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

ETC

2-2

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Styrkeområden

Energi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-19