Göteborg ”ska bara” först
Artikel i dagstidning, 2018

Författare

Tomas Kåberger

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

ETC Göteborg

2-2

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Annan samhällsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-19