Vocabulary knowledge in receptive and productive genres in the English‐medium environment
Övrigt konferensbidrag, 2018

Författare

Diane Pecorari

Linnéuniversitetet

Hans Malmström

Chalmers, Vetenskapens kommunikation och lärande, Fackspråk och kommunikation

Philip Shaw

NFEAP Summer Conference 2018: The Future of Genres
Oslo, Norway,

Bidrar undervisning på engelska till utveckling av yrkesorienterad färdighet i engelska? En longitudinell studie om mastersprogram i Sverige

Vetenskapsrådet (VR) (2013-2373), 2014-01-01 -- 2017-12-31.

Ämneskategorier

Annan humaniora

Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik

Mer information

Senast uppdaterat

2019-12-13