Overharvesting of resources of unknown size
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

environmental uncertainty

Social dilemmas

resource dilemmas

Författare

Mathias Petter Gustafsson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Construction Management

Tommy Gärling

Anders Biel

Acta Psychologica

0001-6918 (ISSN)

47-64 103

Ämneskategorier

Psykologi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-08-28