Diss. review of Turid Borgestrand Øien: Skimmelsvampevækst i boliger − praksisser og politikker I Mould growth in housing − practices and policies
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2018

Författare

Sten Gromark

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Nordisk arkitekturforskning

1102-5824 (ISSN)

2 161-167

Ämneskategorier

Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)

Arkitektur

Husbyggnad

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Mer information

Senast uppdaterat

2019-05-22