Role of K and Ca for catalytic activation of bed material during biomass gasification
Paper i proceeding, 2018

Författare

Robin Faust

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Energi och material

Jelena Maric

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Teresa Berdugo Vilches

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Britt-Marie Steenari

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Energi och material

Martin Seemann

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Pavleta Knutsson

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Energi och material

23rd International Conference on Fluidized Bed Conversion

23rd International Conference on Fluidized Bed Conversion
Seoul, South Korea,

Ämneskategorier

Materialkemi

Mer information

Senast uppdaterat

2022-06-23