Volvo moments
Artikel i övrig tidskrift, 2018

Volvo Kalmarverken

Measurement

Utopia

Liam Gillick

Författare

Karl Palmås

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Science, Technology and Society

lo Squaderno

1973-9141 (ISSN)

50 23-25

Styrkeområden

Produktion

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Sociologi

Mer information

Senast uppdaterat

2021-03-03