Diet with greater inflammatory potential is associated with higher prevalence of fatty liver among US adults.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2019

none

Författare

Mohsen Mazidi

Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

European Journal of Clinical Nutrition

0954-3007 (ISSN)

Ämneskategorier

Klinisk medicin

Mer information

Skapat

2019-01-18