Att studera organiserande och handlingslogiker i militära sammanhang
Kapitel i bok, 2018

En översikt över militär sektorsforskning om svenska militära utlandsuppdrag.

BA01

förvaltning

Uppdrag Utland

våldsutövning

organisation

institutionell ordning

handlingslogiker

försvarsforskning

Författare

Karl Ydén

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier, Maritime Human Factors

Uppdrag militär. Perspektiv på militärt yrkeskunnande.

29-50

Ämneskategorier

Annan samhällsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2019-03-13