Tillbaka till framtiden? Svenskarnas syn på försvaret, värnplikten och Nato
Kapitel i bok, 2017

Svensk försvarspolitik befinner sig i förändring. Ett drygt decennium av försvars-politisk inriktning mot militära uppdrag utanför Sveriges gränser har ersatts av ett lika tydligt fokus på återuppbyggnad av en nationell försvarsförmåga. I det här kapitlet diskuterar vi vad denna förändring betyder för försvarets legitimitet hos den svenska befolkningen, och på vilket sätt den hänger samman med förändringar i den svenska säkerhets- och försvarspolitiska opinionen. Resultaten visar att tre av fyra svenskar tycker det är viktigt att Sverige har ett starkt militärt försvar och viljan att minska försvarsutgifterna ligger på historiskt låg nivå. Stödet för att åter tillämpa värnplikt fortsätter att öka. Stödet för ett svenskt Nato-medlemskap har försvagats och förtroendet för försvaret har minskat något.

värnplikt

Ryssland

säkerhetspolitik

försvarsopinion

försvarspolitik

NATO

Författare

Joakim Berndtsson

Göteborgs universitet

Ulf Bjereld

Göteborgs universitet

Karl Ydén

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Nautiska Studier

Larmar och gör sig till : SOM-undersökningen 2016

597-610
978-91-89673-39-7 (ISBN)

Ämneskategorier

Globaliseringsstudier

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-30