CMOS-compatible mid-IR metamaterial absorbers for out-of-band suppression in optical MEMS
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2018

Författare

Mohammadamir Ghaderi

TU Delft

Ehsan Karimi Shahmarvandi

TU Delft

Reinoud F Wolffenbuttel

TU Delft

Optical Materials Express

2159-3930 (ISSN)

Vol. 8 7 1696-1707

Ämneskategorier

Atom- och molekylfysik och optik

Annan fysik

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Senast uppdaterat

2021-03-24