Felaktiga uppgifter sprids kring kvinnors dödlighet i samband med naturkatastrofer
Artikel i dagstidning, 2019

Författare

Christian Azar

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Dagens Nyheter (DN)

1101-2447 (ISSN)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Annan medicin och hälsovetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2019-09-30