Dynamical Yang-Baxter equation and quantization of certain Poisson brackets.
Paper i proceeding, 2005

Författare

Alexander Stolin

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Contemporary Mathematics

Vol. 391 175-182
0-8218-3718-4 (ISBN)

Ämneskategorier

Matematik

ISBN

0-8218-3718-4

Mer information

Skapat

2017-10-06