Activity 3.1.3 Modelling and verifying experiments on the whole furnace
Rapport, 1999

Författare

Henrik Thunman

Institutionen för energiomvandling

Lars-Erik Åmand

Institutionen för energiomvandling

Federico Ghirelli

Institutionen för energiomvandling

Bo G Leckner

Institutionen för energiomvandling

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07