EDITORS’ NOTES
Inledande text i tidskrift, 2019

Författare

Magnus Rönn

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Daniel Koch

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Madeleine Granvik

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Nordisk arkitekturforskning

1102-5824 (ISSN)

Vol. 2-2019 2-20195 5-7

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Arkitektur

Mer information

Skapat

2019-10-21