Energetical Methods in Geomechanics
Samlingsverk (redaktörskap), 2018

On the use of energetical methods when modeling the response of geomaterials

energetical methods, geomaterials

Redaktör

Itai Einav

The University of Sydney

Eleni Gerolymatou

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Ämneskategorier

Geoteknik

Multidisciplinär geovetenskap

ISBN

978-2-9561359-2-0

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-03