Navigating in heterogeneity: Architectural thinking and art-based research
Kapitel i bok, 2010

practice based research

design thinking

architecture

research by design

Författare

Catharina Dyrssen

Chalmers, Arkitektur, Stadsbyggnad

The Routledge Companion to Research in the Arts

223-239
9780203841327 (ISBN)

Ämneskategorier

Konst

Samhällsbyggnadsteknik

Tvärvetenskapliga studier

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Produktion

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Senast uppdaterat

2020-05-06