Classical dynamical Yang-Baxter equations and quasi-Poisson homogeneous spaces
Paper i proceeding, 2004

Författare

Alexander Stolin

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematik

Pr. Inst. Mat. Nats. Akad. Nauk Ukr. Mat. Zastos.

Vol. 50 1101-1107

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Skapat

2017-10-06